Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησ, χρησιμοποιούμε την τεχνική analytics και cookie τρίτου μέρους.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

πληροφορίες
Ακολουθηστε μας

Privacy

Privacy and Data Protection

This website www.boost-osiris.eu  (referred to as ‘’the website’’) is developed, hosted and managed by CTI - Computer Technology Institute and Press & “Diophantus” (referred as ”we”) located at N. Kazantzaki Str. 26504 Rion, University Campus of Patras for its pilot action “BOOST - Boost Open Data usage at the Region of Western Greece”, in the INTERREG EUROPE OSIRIS project (referred to as “the project”)

Boost platform is created in the framework of OSIRIS project and its pilot action “BOOST - Boost Open Data usage at the Region of Western Greece”, including two modules:

1) Open Social Innovation

2) Open Cultural Data

The platform is a useful tool for the Region of Western Greece on the axes of Open Cultural Data and Open Social Innovation and is a case of re-use and adoption of good practices. Is an initiative aimed at promoting cultural and social innovation events and actions in the region.

We are committed to protecting your privacy and ensuring a positive user experience on our website. This policy outlines our handling practices and how we collect and use the Personal Data you provide during your online and offline interactions with us. As used in this Privacy and Data Protection Policy, “Personal Data“ means any information that can be used to individually identify a person, and may include, but is not limited to, name, email address, postal or other physical address, credit or debit card number, title, and other personally identifiable information.

What Does This Privacy and Data Protection Policy Cover?

This Privacy and Data Protection Policy covers processing of Personal Data that the platform gathers when you are accessing and using the services provided. As used in this Privacy and Data Protection Policy, “processing” generally covers actions that can be performed in connection with data such as collection, use, storage and disclosure.  

This Privacy and Data Protection Policy also covers treatment of any Personal Data that project partners need to do for the project purpose.[Government Gazette, Series II, No 1622/10-5-2019, decision 65/2018. Data protection impact assessment (Article 35 of the GDPR)].

Your personal data, sensitive and / or judicial, are processed with computerized and manual procedures, in compliance with the provisions contained in the Code for the protection of personal data, both from a procedural point of view and from the safekeeping aimed at guaranteeing their confidentiality. Personal data can also be processed for statistical purposes.

What Personal Data does the project is collecting from you?

All data provided by you are processed exclusively for the purpose of managing the "Comments" function for the events platform www.boost-osiris.eu.

We collect Personal Data about you when you provide such information directly to us, when Personal Data about you are automatically collected in connection with your use of our Services. 

Information we collect directly from you are Data and Personal Data directly from you when you provide us with such Personal Data, including without limitation the following:

Account information, including your: 

  • organization name 
  • organization email  
  • Any Personal Data that you make available on or through the Services. 
  • Any Personal Data you provide when you communicate with us or our customer service representatives (so please only provide what is necessary).
  • Our website will be the controller of your Personal Data that is provided, collected and/or processed pursuant to this Privacy Policy, except where otherwise expressly stated below. This policy may be updated from time to time for reasons such as operational practices or regulatory changes, so we recommend that you review our Privacy Policy when returning to our website.

We show social networking sharing buttons and widgets on our website to enable you to easily share resources information and articles, offers and requests (materials, skills, practices) and other content. These social networking sharing buttons and widgets come from web servers which may track your behavior on our website and may combine this with other information about you originating from other websites.

You can install a browser add-on like “Disconnect” for Chrome and Firefox to disable them. The website  does not have access to any of your details or personal information from these services.

We also gather information automatically about website visitors to help us maintain and improve the design of our website. We use Google Analytics to gather this data and analyze it. You can install the “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” to prevent information about your visits to our website being sent to Google Analytics. This data is anonymised by Google and we have no access to identifiable information.

Information sharing and disclosure practices

Your organization name may appear together with your offer/request on our website if you input your organization name to a post – we will not do this without your express permission. 

We may also disclose and provide access to the information you provided to Greencycle Project Partners for the project purpose (that it is not commercial). However, other project partners are not permitted to use your information for any purpose other than the one planned by the project.

Security measures

We have implemented appropriate technical and organisational measures to secure personal data against loss or against any form of unlawful processing. Our web pages are secured using Secure Sockets Layer (SSL), a security protocol that provides communications privacy over the Internet in a way that is designed to prevent eavesdropping, tampering, or message forgery. Only employees and CE Managers who need to access information about authors of offers/requests and website visitors analytics to perform their work are granted access to this personal identifiable information.

Questions regarding the processing of your information and your rights

Should you have any questions about the use or collection of your personal data or if you would like to know which personal data are processed, or you would like to alter, delete or block some of the information processed concerning you, please contact our support services mailing to: info.cti@cti.gr.

We are obliged to request proof of identity before access to personal data is given.

If you would like us to remove your information from our mailing list, please click the “Unsubscribe” link at the bottom of any email we sent to you or contact us directly at info.cti@cti.gr.

Analytics information

We may directly collect analytics data, or use third-party analytics tools and services like Google analytics to help us measure traffic and usage trends. These tools collect information sent by your browser or mobile device, including the pages you visit and other information that assists us in improving the website. We collect and use this analytics information in aggregate form such that it cannot reasonably be manipulated to identify any particular individual user.

Links to Other Websites and Services

We are not responsible for the practices employed by websites or services linked to or from the website, including the information or content contained there in. Please remember that when you use a link to go from our website to another website, our Privacy Policy does not apply to third-party websites or services. Your browsing and interaction on any third-party website or service, including those that have a link or advertisement on our website, are subject to that third party’s own rules and policies. In addition, you agree that we are not responsible and we do not control over any third-parties that you authorize to access your User Content.

If you are using a third-party website or service (like Facebook, Google plus or Twitter) and you allow such a third-party access to you User Content you do so at your own risk. This Privacy Policy does not apply to information we collect by other means (including offline) or from other sources other than through the Service.

Responsible for the processing

Responsible for data controller and processing is the research and technology organization Computer Technology Institute and Press "Diophantus"  Tel: 2610960300, Fax: 2610960490, E-mail: info.cti@cti.gr