Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησ, χρησιμοποιούμε την τεχνική analytics και cookie τρίτου μέρους.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

πληροφορίες
Ακολουθηστε μας

Eργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής συνοψίζονται στα εξής:

 • Εύκαμπτη Πληροφορική (Soft Computing)
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη (Computational Intelligence)
 • Επεξεργασία Βιο-ιατρικών Σημάτων (Biomedical signal processing)
 • Ανίχνευση σφαλμάτων σε ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα (Fault detection of electro-mechanical systems)
 • Γεωπληροφορική – Πληροφορική Περιβάλλοντος (Geo-Informatics – Environmental Informatics)
 • Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)
 • Χρονοπρογραμματισμός προσωπικού και εργασιών (Personnel and task scheduling)

Αντικείμενο Επιχείρησης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής συνοψίζονται στα εξής:

 • Εύκαμπτη Πληροφορική (Soft Computing)
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη (Computational Intelligence)
 • Επεξεργασία Βιο-ιατρικών Σημάτων (Biomedical signal processing)
 • Ανίχνευση σφαλμάτων σε ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα (Fault detection of electro-mechanical systems)
 • Γεωπληροφορική – Πληροφορική Περιβάλλοντος (Geo-Informatics – Environmental Informatics)
 • Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)
 • Χρονοπρογραμματισμός προσωπικού και εργασιών (Personnel and task scheduling)

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής έχει ως αποστολή την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορούν στα επιστημονικά πεδία των Αλγορίθμων, της Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων, της Εξόρυξης Δεδομένων, της Εξόρυξης πληροφοριών από το Διαδίκτυο, της Εξόρυξης Δεδομένων από Χρονοσειρές, της Τεχνολογίας Δεδομένων, της Επεξεργασίας, Αναπαράστασης και Διαχείρισης Γνώσης, της Αναγνώρισης Προτύπων, των Εξελιγμένων Αλγορίθμων Επεξεργασίας Εικόνας/Σήματος, της Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης Πολύπλοκων Συστημάτων, της Βελτιστοποίησης, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και της Γνώσης, της Ασαφούς Λογικής, των Εξελικτικών Αλγορίθμων, των Γενετικών Αλγορίθμων, των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, της Νοημοσύνης Σμήνους, της Τεχνητής Νοημοσύνης, και γενικά της Ευφυούς Πληροφορικής. Επιπλέον, το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής συνεισφέρει σημαντικά στα πεδία της ΓεωΠληροφορικής και της Πληροφορικής Περιβάλλοντος.

Ημερομηνία Ίδρυσης

01/01/2006

Πληροφορίες Επικοινωνίας

KIC contact

Contact - email:
contact@kic.uoi.gr