Ακολουθηστε μας

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

  

 Τo (ΕΠΠ) είναι οργανισμός που δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο της «θερμοκοιτίδας» νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Κύριος σκοπός είναι η προσφορά υποδομών καθώς και η διαμόρφωση κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος ώστε να υποστηρίξει και να προωθήσει τη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από διαδικασίες γρήγορης ανάπτυξης (spin-off / spin-out) και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

   Στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στεγάζονται κυρίως μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους (start up) καθώς και Επιχειρήσεις με σημαντικό τεχνολογικό υπόβαθρο που αξιοποιούν τα αποτελέσματα έρευνας και τεχνολογίας που δημιουργούνται στα εργαστήρια Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (spin-off) ή των μεγάλων επιχειρήσεων (spin-out). Οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται συνεχή υποστήριξη, παροχή υποδομών και υπηρεσιών ώστε να επικεντρωθούν στην επίτευξη των στόχων τους (ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, προώθηση τους στην αγορά κ.λ.π.)

Αντικείμενο Επιχείρησης

  

 Τo (ΕΠΠ) είναι οργανισμός που δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο της «θερμοκοιτίδας» νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Κύριος σκοπός είναι η προσφορά υποδομών καθώς και η διαμόρφωση κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος ώστε να υποστηρίξει και να προωθήσει τη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από διαδικασίες γρήγορης ανάπτυξης (spin-off / spin-out) και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

   Στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στεγάζονται κυρίως μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους (start up) καθώς και Επιχειρήσεις με σημαντικό τεχνολογικό υπόβαθρο που αξιοποιούν τα αποτελέσματα έρευνας και τεχνολογίας που δημιουργούνται στα εργαστήρια Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (spin-off) ή των μεγάλων επιχειρήσεων (spin-out). Οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται συνεχή υποστήριξη, παροχή υποδομών και υπηρεσιών ώστε να επικεντρωθούν στην επίτευξη των στόχων τους (ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, προώθηση τους στην αγορά κ.λ.π.)

Περιγραφή

 Τo (ΕΠΠ) είναι οργανισμός που δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο της «θερμοκοιτίδας» νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Κύριος σκοπός είναι η προσφορά υποδομών καθώς και η διαμόρφωση κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος ώστε να υποστηρίξει και να προωθήσει τη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από διαδικασίες γρήγορης ανάπτυξης (spin-off / spin-out) και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

   Στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στεγάζονται κυρίως μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους (start up) καθώς και Επιχειρήσεις με σημαντικό τεχνολογικό υπόβαθρο που αξιοποιούν τα αποτελέσματα έρευνας και τεχνολογίας που δημιουργούνται στα εργαστήρια Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (spin-off) ή των μεγάλων επιχειρήσεων (spin-out). Οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται συνεχή υποστήριξη, παροχή υποδομών και υπηρεσιών ώστε να επικεντρωθούν στην επίτευξη των στόχων τους (ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, προώθηση τους στην αγορά κ.λ.π.)

Περισσότερες πληροφορίες

https://www.psp.org.gr/