Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησ, χρησιμοποιούμε την τεχνική analytics και cookie τρίτου μέρους.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

πληροφορίες
Ακολουθηστε μας

Επιμελητηρίο Αιτωλοακαρνανίας

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2081/1992 όπως ισχύει, προέρχεται δε από τη συγχώνευση του Περιφερειακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αγρινίου και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εδρεύει στο Αγρίνιο, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων-μελών ξεπερνά τις 17.000 κατανέμονται δε, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, στα τμήματα Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, Εξαγωγών και Τουρισμού – Μεταφορών.

 Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής ευθύνης του και της χώρας υπήρξε ανέκαθεν σημαντική. Κύριος στόχος του Επιμελητηρίου είναι η οικονομική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδος γενικότερα.

Αντικείμενο Επιχείρησης

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2081/1992 όπως ισχύει, προέρχεται δε από τη συγχώνευση του Περιφερειακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αγρινίου και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εδρεύει στο Αγρίνιο, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων-μελών ξεπερνά τις 17.000 κατανέμονται δε, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, στα τμήματα Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, Εξαγωγών και Τουρισμού – Μεταφορών.

 Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής ευθύνης του και της χώρας υπήρξε ανέκαθεν σημαντική. Κύριος στόχος του Επιμελητηρίου είναι η οικονομική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδος γενικότερα.

Περιγραφή

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την προσέλκυση επενδυτικών προγραμμάτων και την υλοποίησή τους από τις επιχειρήσεις του νομού, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, την συμμετοχή σε εκθέσεις, την επίτευξη εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ενημέρωση και την πληροφόρησή τους επί όλων των εθνικών και διεθνών οικονομικών εξελίξεων.

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει έδρα στη Δυτική Ελλάδα,  ενώ διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα και εμπειρία από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

 

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για την διοικητική ικανότητα καλύπτει το σύνολο των υπό-κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στον «Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020», με την επικαιροποίηση του σχετικού «Εγχειριδίου Διαδικασιών για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας» που είχε ετοιμάσει για την απόδειξη της διαχειριστικής του επάρκειας κατά την περίοδο 2007 – 2013.

 

Η επάρκεια της εμπειρίας του Επιμελητηρίου σε υλοποίηση Προγραμμάτων, παρουσιάζεται με αναφορά στη λίστα που ακολουθεί: .  

 

 • Μελέτη Ωρίμανσης και  Προετοιμασίας  Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για το Δ’ Κ.Π.Σ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», Γ΄ΚΠΣ / 2000 – 2006)
 • INNACT-RWG 2002-2003 (ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ, Γ΄ΚΠΣ / 2000 – 2006)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», Γ΄ΚΠΣ / 2000 – 2006)
 • ΔΙΚΤΥΩΣΗ "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ" (Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας)
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ AΠΟΣΤΟΛΕΣ (INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ  2000-2006)
 • ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, WORKSHOPS (INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ  2000-2006)
 • ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ  2000-2006)
 • Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία - Στα πλαίσια υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση ΤοπΣΑ. - Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
 • Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες για νέα επαγγέλματα - Στα πλαίσια υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση ΤοπΣΑ. – Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  - Στα πλαίσια του προγράμματος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες «ΤΟΠ(ΕΚΟ)» - Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
 • «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμων Αγρινίου και Ξηρομέρου Θέρμου, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» - Στα πλαίσια του προγράμματος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες «ΤΟΠΕΚΟ» - Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
 • «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002889 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 • «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5041984 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
 • «Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
 • «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 • «ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 • «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via hubs» CREATIVE@HUBs, του Στρατηγικού προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020”
 • Υλοποίηση δράσεων του  CIP-Hellas από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας - Competitiveness and Innovation Programme (CIP) – 2011/2012.
 • Υλοποίηση δράσεων του Enterprise Europe Network-Ηellas από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας - Competitiveness and Innovation Programme (CIP) - 2013/2014.
 • Υλοποίηση δράσεων του  Enterprise Europe Network-Ηellas από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  στα πλαίσια του EEΝ-Hellas (Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας - Competitiveness and Innovation Programme (CIP). 2014/2016.
 • Υλοποίηση δράσεων του  Enterprise Europe Network-Ηellas από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  στα πλαίσια του EEΝ-Hellas (Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας - Competitiveness and Innovation Programme (CIP). 2017/2018.
 • Υλοποίηση δράσεων του  Enterprise Europe Network-Ηellas από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  στα πλαίσια του EEΝ-Hellas (Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας - Competitiveness and Innovation Programme (CIP). 2019.