Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησ, χρησιμοποιούμε την τεχνική analytics και cookie τρίτου μέρους.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

πληροφορίες
Ακολουθηστε μας

Οργανισμοί

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Διαβαστε περισσοτερα
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος"

Τo I.T.Y.E. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Διαβαστε περισσοτερα
Eργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής συνοψίζονται στα εξής:

  • Εύκαμπτη Πληροφορική (Soft Computing)
  • Υπολογιστική Νοημοσύνη (Computational Intelligence)
  • Επεξεργασία Βιο-ιατρικών Σημάτων (Biomedical signal processing)
  • Ανίχνευση σφαλμάτων σε ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα (Fault detection of electro-mechanical systems)
  • Γεωπληροφορική – Πληροφορική Περιβάλλοντος (Geo-Informatics – Environmental Informatics)
  • Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)
  • Χρονοπρογραμματισμός προσωπικού και εργασιών (Personnel and task scheduling)
Διαβαστε περισσοτερα
Επιμελητηρίο Ηλείας
Διαβαστε περισσοτερα
Επιμελητηρίο Αιτωλοακαρνανίας

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2081/1992 όπως ισχύει, προέρχεται δε από τη συγχώνευση του Περιφερειακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αγρινίου και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εδρεύει στο Αγρίνιο, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων-μελών ξεπερνά τις 17.000 κατανέμονται δε, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, στα τμήματα Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, Εξαγωγών και Τουρισμού – Μεταφορών.

 Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής ευθύνης του και της χώρας υπήρξε ανέκαθεν σημαντική. Κύριος στόχος του Επιμελητηρίου είναι η οικονομική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδος γενικότερα.

Διαβαστε περισσοτερα
Επιμελητήριο Αχαΐας

   Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι από τα πρώτα Επιμελητήρια που ιδρύθηκαν στην χώρα. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 1836 με διάταγμα του Όθωνα. Σήμερα, το Επιμελητήριο Αχαΐας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2081/1992 και ν.3419/2005, προέρχεται δε από την συγχώνευση του πρώην Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Π.Δ. 153/1988.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι οι έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες και λοιποί επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του (πρώην) νομού, νυν περιφερειακή ενότητα Αχαΐας.Είναι Ν.Π.Δ.Δ. που προσφέρει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες προς το Κράτος και ασκεί αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται από την πολιτεία.

Διαβαστε περισσοτερα
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

  

 Τo (ΕΠΠ) είναι οργανισμός που δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο της «θερμοκοιτίδας» νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Κύριος σκοπός είναι η προσφορά υποδομών καθώς και η διαμόρφωση κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος ώστε να υποστηρίξει και να προωθήσει τη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από διαδικασίες γρήγορης ανάπτυξης (spin-off / spin-out) και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

   Στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στεγάζονται κυρίως μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους (start up) καθώς και Επιχειρήσεις με σημαντικό τεχνολογικό υπόβαθρο που αξιοποιούν τα αποτελέσματα έρευνας και τεχνολογίας που δημιουργούνται στα εργαστήρια Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (spin-off) ή των μεγάλων επιχειρήσεων (spin-out). Οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται συνεχή υποστήριξη, παροχή υποδομών και υπηρεσιών ώστε να επικεντρωθούν στην επίτευξη των στόχων τους (ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, προώθηση τους στην αγορά κ.λ.π.)

Διαβαστε περισσοτερα
Περισσότερες πληροφορίες για τους διοργανωτές θα βρείτε στο πεδίο ''Δημιουργοί/Συνθέτες''
Διαβαστε περισσοτερα